Kratak vodič -rod/pol, cis/trans


Pol predstavlja biološki pojam. On se pripisuje po rođenu, a odnosi se na skup morfoloških, anatomskih, genetičkih, biohemijskih i fizioloških osobina.
Kod ljudi, najčešće se razlikuju dva pola o kojima se uglavnom zaključuje na osnovu fenotipskih karakterestika (anatomskih) i pripisuju im se hromozomski obrasci XX za ženski pol, a XY za muški.
Postoji i procenat ljudi na širokom spektru interskesualnosti (interpolnosti) sa različitim hormonskim i hromozomskim obrascima kao i varijacijama u ispoljavanju fenotipskih polnih karakterestika.

Rod je sociološki pojam koji se odnosi na očekivana ili usvojena društvena ponašanja polova, unutrašnji doživljaj osobe i predstavlja deo našeg identiteta.
Rod pretstavlja širok spektar čija su dva ekstrema muški i ženski.

Cisrodnost je termin za ljude čiji osećaj ličnog identiteta odgovara polu i rodu koji im je dodeljen po rođenju. Termin cisrodnost vodi poreklo iz latinskog prefiksa ,,cis” što znači „sa ove, iste strane“, za razliku od termina „trans“, što znači „sa one, druge strane“.
Podrazumeva da osobe imaju rodni identitet ili izvršavaju rodnu ulogu koju društvo smatra prikladnom za dat pol.

Cisrodni muškarac - osoba muškog pola čiji osećaj ličnog identiteta odgovara muškom rodu, koji im je dodeljen po rođenju.

Cisrodna žena - osoba ženskog pola čiji osećaj ličnog identiteta odgovara ženskom rodu, koji im je dodeljen po rođenju.

Transrodnost je krovni pojam kojim označavamo osobe čiji se rodni identitet razlikuje od pola koji im je pripisan po rođenju.

Transmaskulina osoba - osoba kojoj je prilikom rođenja pripisan ženski pol, ali koja taj pol smatra nekompatibilnim sa svojim rodnim identitetom i sebe doživljava i izražava u muškom delu rodnog spektra (kao muškarac, u slučaju trans muškaraca).

Transfeminina osoba - osoba kojoj je prilikom rođenja pripisan muški pol, ali koja taj pol smatra nekompatibilnim sa svojim rodnim identitetom i sebe doživljava i izražava u ženskom delu rodnog spektra (kao žena, u slučaju trans žena).


Nebinarni identiteti nalaze se unutar transrodnog ,,kišobrana” iako se neke nebinarne osobe ne izjašnjavaju kao transrodne.


Kontakt

 
Kralja Milana 20, 11000 Beograd;
Pon - Sub 10 - 20
011/4029833
[email protected]