Principi

1

Spremnost na dijalog

2

Nenasilna komunikacija

3

Senzibilizacija medija kroz otvorenost za saradnju

4

Uključivanje LGBTI+ osoba u svakodnevni rad organizacija civilnog društva i organizaciju Parade Ponosa Beograda