Komesarka za inkluziju i različitost

Komesar_ka za inkluziju i različitost se stara da principi ne-diskriminacije i inkluzivnosti budu primenjeni u radu Beograd Prajda, i obezbeđuje vidljivost svih osoba. Komesar_ka za inkluziju i različitost ima aktivnu ulogu u formulisanju politika i procedura za Beograd Prajd.


Odgovornost Komesara_ke obuhvata davanje inputa tokom kreiranja programa manifestacije, kao što su Pride Week, Human Rights Conference, Pride Theatre festival, Pride Park (koncerti) i Šetnje (Pride mars, WLW marš, TNBI mars i slično) i osigurava da programi Beograd Prajda reflektuju raznolikost i da pruže platformu za sve članove_ce zajednice da se izraze i pokažu svoje različite identitete.


To uključuje saradnju sa Operativnim odborom kako bi se obezbedila zastupljenost različitih seksualnih orijentacija, rodova, rodnih identiteta, rodnih ekspresija i polnih karakteristika. Komesar_ka za inkluziju i različitost u poseban fokus će stavljati rodnu ravnopravnost i položaj žena unutar celokupne strukture i programa Beograd Prajda.

Ana Jovanović


Ana Jovanović je transrodna romkinja, aktivistkinja i DRAG umetnica iz Novog Sada. Diplomirala je na visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, i dugi niz godina je bila angažovana u raznim nevladinim romskim organizacijama. Učestvovala je u različitim projektima koji imaju za cilj unapređenje položaja romske zajednice u srpskom društvu.

Od jeseni 2019. godine radi sa lokalnom LGBTI+ organizacijom “grupa IZAĐI” i njen fokus aktivizma je višestruka diskriminacija sa kojom se suočavaju LGBT+ Romi. U oktobru 2022. pridružila se ERRC-u kao LGBTI+ monitor ljudskih prava gde je i dalje aktivna.

Kontakt

 
Kralja Milana 20, 11000 Beograd;
Pon - Sub 10 - 20
+381 11 4029 833 (Prajd info centar)
+381 69 699 802 (Organizacioni odbor)
[email protected]