Kratak vodič: Intersex / Međupolnost


Kada se osoba rodi, pripisuje mu_joj se pol – muški ili ženski. Međutim, šta kada je osoba rođena sa reproduktivnim sistemom ili anatomijom polnih organa koja nije u skladu sa tipičnim definicijama muškog ili ženskog? Za ova stanja se koristi opšti pojam interseks/međupolnost. S toga, termin ''interseks'' podrazumeva krovni termin za osobe rođene sa varijacijama polnih karakteristika, hromozoma i/ili hormona koji nisu u skladu sa tipičnim definicijama muškog ili ženskog.

Međupolnost se može manifestovati na bezbroj načina; na primer, može se raditi o osobi koja ima izgled jednog pola, ali je unutrašnja anatomija tipična drugom polu, može se desiti da su genitalije negde između tipičnih muških ili ženskih ili čak osoba može imati mozaičke polne hromozome - tačnije, da neke od ćelija imaju XY, dok druge imaju XX hromozome. Nekada se međupolnost ne utvrdi na rođenju, a može se desiti da se otkrije tek kasnije u životu.

U prošlosti je vladalo mišljenje da je bolje što pre odrediti isključivo muški ili ženski pol, često na osnovu spoljašnosti genitalija bez obzira na hromozomske i hormonske karakteristike. Roditeljima interseks dece su se predlagale hitne operacije gde bi se tkivo jajnika ili testisa uklonilo, uz prevladavanje mišljenja da je lakše rekonstruisati ženske genitalije, te se uglavnom detetu dodeljivalo da bude devojčica. Takođe, u većini slučajeva koristi se i hormonska terapija.

Danas mnogi stručnjaci predlažu odlaganje operacija, makar do pubertetskog perioda, uz idealno uključivanje same interseks osobe o donošenju odluka koje se tiču sopstvenog telesnog integriteta. Nažalost, u mnogim zemljama koje važe za razvijene, dolazi do toga da jedno ili dvoje na hiljadu novorođenčadi bude podvrgnuto takozvanoj IGM praksi (Intersex Genital Mutilations) bez saglasnosti.

U IMG praksu spadaju medicinski nepotrebne, nepovratne estetske operacije genitalija i/ili drugi tretmani koji za cilj imaju da se određeno dete smatra „normalnim” pod opravdanjem društvenih i kulturnih normi, predrasuda i stereotipa. Pod IGM spadaju „feminizacija” ili „maskulinizacija”, „korektivne” operacije genitalija, sterilizacija, nametanje hormona, pa čak i uskraćivanje potrebne zdravstvene zaštite koje ostavljaju trajne fizičke i psihičke probleme interseks osobama.

Naravno, najvažnije je da se osoba teži ka tome da se oseća samouvereno u svom telu i da telesni integritet i autonomija nikada ne bivaju ugroženi.

Autorka: Isidora Đurić


Kontakt

 
Kralja Milana 20, 11000 Beograd;
Pon - Sub 10 - 20
011/4029833
[email protected]