Vratiti infektivne klinike njihovom redovnim pacijentima

 Vratiti infektivne klinike njihovom redovnim pacijentima

Na međunarodni dan preminulih od AIDS-a, koji se ove godine obeležava 16. maja, sećamo se onih koji su svoju bitku izgubili i odlučni smo da pomognemo svima koji se i dalje bore.

Pozivamo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, direktore infektivnih klinika u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu i načelnike odeljenja, da pronađu način da nastave sa redovnim lečenjem i lekarskim praćenjem pacijenata sa HIV-om, virusnim hepatitisima i drugim infektivnim i tropskim bolestima.

Od početka epidemije virusa SARS COV 2, infektivne klinike su neprestano u tzv. kovid sistemu, dok su druge zdravstvne institucije svoje kapacitete ustupale po potrebi. Infektolozi su gotovo permanentno usmereni na kovid, raspoređeni su po raznim kovid bolnicama, dok su njihovi redovni pacijenti prepušteni sebi. Nakon više od godinu dana bez lekarskog nadzora pacijenata sa HIV-om, ne znamo koliko je njih nastavilo sa redovnim uzimanjem terapije i kakav je rezultat takvog lečenja, što predstavlja veliki rizik za javno zdravlje.

Podsetimo da samo uz redovno uzimanje antiretrovirusne terapije i lekarski monitoring, osoba sa HIV-om može živeti neskraćenim životnim vekom i ne može dalje prenositi HIV. Ovi pacijenti zahtevaju praćenje toka lečenja HIV infekcije, drugih infekcija, komorbiditeta i opšteg zdravstvenog stanja i neophodni su im njihovi infektolozi.

U Srbiji je od početka epidemije HIV virusa, od AIDS-a preminulo gotovo 1200 osoba. Uzrok pojave AIDS-a (side) je nelečena HIV infekcija i najčešće se dešava zbog kasne dijagnostike. Srbija je još uvek daleko od ostvarenja globalnih ciljeva 90 90 90, koji su bili predviđeni za 2020. godinu: dijagnostikovati 90% osoba koje imaju HIV infekciju, 90% dijagnostikovatih lečiti antiretrovirusnom terapijom i kod 90% lečenih postići virusnu supresiju.

Jedini način da zaustavimo HIV epidemiju je da otkrijemo sve koji žive sa HIV-om i da im omogućimo kvalitetno i kontinuirano lečenje. Zato je neophodno vratiti infektivne klinike u redovno stanje.

Vratimo HIV u fokus!

Proglas su podržali:

Nacionalni centar za seksualno i reproduktivno zdravlje – POTENT

Društvo Ponosa, Beograd

Labris, Beograd

ERA – LGBTI Equal Rights Association for Western Balkans and Turkey

Geten, Beograd

Udruženje “Da se zna!”, Beograd

Grupa “Izađi”, Novi Sad

Talas, Beograd

Leave a Reply

Your email address will not be published.