U Evropskom parlamentu predstavljen izveštaj o diskriminaciji trans osoba od strane srpskog zdravstva

 U Evropskom parlamentu predstavljen izveštaj o diskriminaciji trans osoba od strane srpskog zdravstva

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

15. oktobar 2019 – Organizacija Civil Rights Defenders okupila je mlade aktiviste i aktivistkinje iz zemalja Zapadnog Balkana i Turske sa ciljem da predstave svoje izveštaje i predlože legislative u vezi sa kršenjem ljudskih prava u svojim zemljama. Filip Vulović, aktivista Beograd Prajda, autor je izveštaja ‘’How a Corrupt Health System Violates Human Rights: The Issue of the Trans Community in Serbia’’ koji akcenat stavlja na nehumane uslove i tretman sa kojima se trans osobe svakodnevno susreću u srpskom zdravstvu. 

Izveštaj je predstavljen na okruglom stolu u Evropskom parlamentu u Briselu koji je organizovala poslanica Socijal-Demokrata, Julie Ward, a koji je posetilo još nekoliko poslanika i poslanica, kao i drugih političara i lobista koji se bave problemima kršenja ljudskih prava u državama Zapadnog Balkana.

Osobe koje su intervjuisane za potrebe izveštaja podelile su svoja iskustva sa procesom tranzicije u Srbiji – od manjka lekara, nepostojanja licenciranih lekara van Beograda, čekanja i po dva meseca na pregled, ali i mučnog iščekivanja novih dokumenata, uslovljenih dugogodišnjim prolaskom kroz hormonsku terapiju. Takođe, u izveštaju se govori i o seriji nedopustivih kršenja ljudskih prava, poput prinudne sterilizacije pri operaciji prilagođavanja pola rodu, nasilnog bušenja himena trans muškaraca pri kolposkopskom pregledu, ili pak vršenja operacije na koju pacijenti nisu pristali, dok su isti pod totalnom anestezijom. 

Kao rešenje ovih, ali i ostalih problema navedenih u izveštaju, Vulović navodi hitno usvajanje Zakona o rodnom identitetu, čiji je nacrt izradila organizacija ‘’Geten’’ i koji je LDP predala skupštini Srbije u martu 2019. Ovaj zakon predstavlja nužnu pravnu potporu koja trenutno ne postoji a koja bi rešila većinu navedenih problema i umnogome olakšala živote trans osoba u Srbiji. Vulović u izveštaju navodi da je nedopustivo da u 2019. ovaj zakon i dalje nije usvojen, jer je u Zakonu o zabrani diskriminacije, u Članu 13, navedeno kako je diskriminacija zasnovana na rodnom identitetu ozbiljan oblik diskriminacije. Takođe, navodi i činjenicu da je Srbija na putu ka Evropskoj Uniji koja ima jasne legislative i standarde i zauzima jasan antidiskriminatorni stav kada su u pitanju prava trans osoba.

Ceo izveštaj, koji uključuje i rešenja koja dolaze sa usvajanjem Zakona o rodnom identitetu, možete pročitati ovde, a rezime čitavog sastanka u Evropskom Parlamentu, kao i izveštaje aktivista i aktivistkinja iz ostalih zemalja učesnica, možete pročitati ovde  https://crd.org/2019/11/04/youth-activists-from-western-balkans-and-turkey-meet-eu-bodies-discuss-challenges-to-human-rights/ 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]