Tranzicija u Srbiji

 Tranzicija u Srbiji

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Tranzicija je drugačija za svaku trans osobu koja kroz nju prolazi. Ona moze sadržati sve ili samo neke od sledećih koraka:  autovanje, promena imena, promena oznake pola u ličnim dokumentima, hormonska terapija, operacije itd. 

Kao što se moze primetiti, neki  od gore navedenih koraka su društvene, neki pravne, a neki medicinske prirode. U idealnoj situaciji, svi ovi koraci bi bili opcionalni i potpuno nezavisni jedan od drugog. Nažalost, u Srbiji pravna tranzicija još uvek uveliko zavisi od medicinske, naime, samo se ime u dokumentima može promeniti bez ikakvih medicinskih terapija ili zahvata.

Osoba ime može promeniti samostalno od svoje 15. godine. U Porodičnom zakonu postoji stavka koja navodi da novo izabrano ime ne može biti  „u suprotnosti sa običajima i shvatanjima sredine“, a na matičaru je da odredi da li novo ime ispunjava ovaj uslov. U praksi, to najčesce znači da će matičar odbiti ime koje ne odgovara oznaci pola u dokumentima. Stoga, veliki broj trans osoba koje menjaju ime pre medicinske tranzcije, biraju rodno neutralna imena. Međutim, u protekle dve godine, nekoliko trans osoba su uspele da promene ime iako ono nije odgovaralo njihovoj oznaci pola u dokumentima.

Sto se medicinske tranzicije tiče, ona se može obaviti u državnim zdravstvenim insititucijama i parcijalno je pokrivena zdravstvenim osiguranjem, ukoliko je osoba državljanin/ka Srbije i osigurana u Republičkom Fondu za Zdravstveno Osiguranje.  

Medicinska tranzicija počinje odlaskom lekaru opšte prakse kome trans osoba traži uput na jednu od dve psihijatrice koje rade sa trans osabama.  Za osobe koje žive u Beogradu, procedura je brza jer odmah dobijaju uput na potrebnog specijalistu, dok osobe iz unutrašnjosti moraju da dobiju dodatni pecat od lokalnih specijalista da bi mogli da dođu u Beograd, gde obe gore navedene psihijatrice rade. 

Ukoliko trans osoba želi da krene na hormonsku terapiju, mora da dobije preporuku od psihijatra. Po pravilu, psihijatri koji rade sa trans osobama u Srbiji, preporuke daju tek nakon minimum godinu dana redovnih sastanaka.  Sa preporukom za hormonsku terapiju, osoba opet ide lekaru opšte prakse i traži uput na edokrinologa specijalistu koji radi sa trans osobama. Nazalost, u Srbiji sa trans osobama rade samo nekoliko endokrinologa iz Klinickog Centra Srbije. 

Pre prepisivanja hormonske terapije, endokrinolog će tražiti temljne analize krvi i razne druge preglede. Endokrinolog hormonsku terapiju prepisuje ukoliko nema medicinskih kontraindikacija.  Prepisani hormoni se uglavnom mogu naći u apotekama. Nazalost, pojedini hormoni koje lekar prepisuje trans ženama, više nisu na tržištu u Srbiji. 

Osobe koje žele da se operišu o trošku RFZO, moraju imati preporuke za operaciju od dva psihijatra koji rade sa trans osobama, kao i od endokrinologa. Uz to, osoba mora biti na hormonskoj terapiji minimum godinu dana. RFZO pokriva dve trećine troška operacije, a iznos koji trans osoba mora da plati iz svog džepa je oko 1000 evra. Da bi operacija bila odobrena, osoba mora da obavi dodatne preglede i prikupi potrebnu dokumentaciju koju dostavlja Republičkoj Komisiji za Transrodna Stanja. Ukoliko komisija odobri operaciju, trans osoba ide kod hirurga da zakaže operaciju i bude informisana o pripremi za istu. 

Oznaka pola u ličnim dokumentima se može promeniti nakon godinu dana hormonske terapije, na osnovu formulara koji potpisuje psihijatar specijalista i endokrinolog specijalista. Taj formular se dostavlja nadležnoj opštini koja će izvršiti promenu oznake pola u matičnim knjigama. Nakon toga, osoba može promeniti ime (ukoliko već nije) i  izvaditi novu ličnu kartu, pasoš , diplome i druge dokumente. Ovaj proces se može obaviti i nakon operacije, a u tom slucaju hirurg potpisuje formular.

Autor: Saša Lazić

Saša je aktivan u civilnom sektoru kao pravnik Getena i trans aktivista od 2016 godine. 2018 i 2019 godine, radio je kao konsultant za Ujedinjene Nacije i doprineo izradnji raznih materijala za lokalnu i globalnu Free & Equal kampanju.”  

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]