Skupština Srbije usvojila je Zakon o rodnoj ravnopravnosti

 Skupština Srbije usvojila je Zakon o rodnoj ravnopravnosti

Ovaj zakon podrazumeva jednaka prava, odgovornosti i mogućnosti, kao i ravnomerno učešće i uravnoteženu zastupljenost žena i muškaraca u svim oblastima života. 

Skupština je usvojila i izmene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije koje se odnose na razbijanje predrasuda o rasi, boji kože, nacionalnoj pripadnosti, jeziku, verskom poreklu, polu, seksualnoj orijentaciji i invaliditetu.

Ovo su veliki i značajni iskoraci na putu naše zemlje ka postajanju modernom državom u kojoj svako može živeti ravnopravno. Nadamo se da će se i Zakon o istopolnim partnerstvima uskoro naći na ovoj listi.