Saopštenje povodom Dana vidljivosti trans osoba

 Saopštenje povodom Dana vidljivosti trans osoba

Danas na 31. mart obeležavamo Međunarodni dan vidljivosti transrodnih osoba. Ovaj dan zamišljen je tako da podiže vidljivost i slavi živote i rad transrodnih osoba, ali i da stavi akcenat na probleme sa kojima se trans zajednica suočava.

Ovaj dan želimo da iskoristimo kako bismo istakli neke od najvećih problema trans ljudi u Srbiji:

 • Nepostojanje Zakona o rodnom identitetu koji bi znatno olakšao život trans ljudi
 • Patologizaciju transrodnosti u zdravstvenom sistemu što je protivno odluci SZO
 • Obavezna hormonska terapija zarad promene oznake pola u dokumentima
 • Česte nestačice hormona
 • Limitiran broj operacija prilagođavanja pola tokom godine
 • Nepostojanje medicinske nege za trans osobe van Beograda i izuzetno mali broj zdravstvenih radnika specijalizovanih za rad sa trans osobama
 • Odbacivanje od strane okoline
 • Diskriminacija u svakodnevnom životu 
 • Beskućništvo kao posledica transfobije
 • Adekvatan tretman trans migranata i migrantkinja

Trans osobe postoje, one su deo našeg društva i zaslužuju pravo da bezbedno žive, rade i dobijaju zdravstveni negu kao i svi naši građani/ke.

Zato od nadležnih institucija zahtevamo:

 • Usvajanje Zakona o rodnom identitetu i pravima interseks osoba 
 • Usklađivanje zdravstvenog sistema u Srbiji odlukama Svetske zdravstvene organizacije
 • Uvođenje prava na samoidentifikaciju bez obavezne hormonske terapije (trenutno se od trans osoba u Srbiji za promenu dokumenata zahteva godinu dana hormonske terapije, što je u suprotnosti sa članom 8. Evropske konvencije o ljudskim pravima)

Na kraju, tražimo od svih medija, organizacija i pojedinaca koji to čine da prestanu sa širenjem predrasuda, dezinformacija i pseudonaučnih teorija o transrodnosti, sa izazivanjem moralne panike, jer se takvo delovanje direktno održava na bezbednost i dostojanstven život trans ljudi. To posebno očekujemo od onih pokreta i pojedinaca koji sebe deklarišu kao progresivne, leve i feminističke jer ničije oslobođenje ne može doći na štetu tuđeg. Trans prava su ljudska prava!

Saopštenje zajedno potpisuju udruženja:

Talas
Da se zna!Talas
LabrisTalas
Beograd Prajd Talas
GetenTalas
Grupa IZAĐITalas
GLICTalas
ERATalas
Civil Rights Defenders