Peticija za usvajanje zakona o registrovanim istopolnim partnerstvima

 Peticija za usvajanje zakona o registrovanim istopolnim partnerstvima

Pripadnice i pripadnici LGBT+ zajednice nemaju jednaka prava kao ostale građanke i građani Srbije jer ne mogu uživati prava, obaveze i zaštitu koji proizlaze iz zakonskog uređenja odnosa između partnera.

U borbi za jednakost za uspeh nam je neophodna solidarnost i podrška što većeg broja građanki i građana.

Ovde ih možeš iskazati svojim potpisom.

Nacrt zakona o registrovanim istopolnim zajednicama sastavljen je još 2010. godine od strane više organizacija civilnog društva i predat nadležinim organima na razmatranje i usvajanje. Ovaj nacrt ne predviđa mogućnost da osobe istog pola stupe u brak, jer je brak između pripadnika istog pola zabranjen Ustavom. Ovim zakonom je predviđeno da registrovani partneri uživaju sva zakonom određena prava iz penzijskog, zdravstvenog i socijalnog osiguranja kao i partneri u bračnoj i/ili vanbračnoj zajednici.

Potrebna nam je tvoja podrška jer tražimo:

  • Da zajednica istopolnih partnera/ki bude prepoznata i priznata zakonom
  • Da se na istopolne partnere/ke primenjuju propisi o podeli imovine ako ta zajednica prestane da postoji
  • Da  istopolni partner/ka može da nasledi svog partnera/partnerku pod istim uslovima kao i bračni drug
  • Da istopolni partner/ka ima pravo nasleđivanja penzije u slučaju smrti partnera/ke
  • Da se  istopolni partnerima/kama se omogući uživanje prava na zaštitu od nasilja u porodici
  • Da u slučaju bolesti jednog partnera drugi partner ima pravo da bude obavešten o njegovoj bolesti, toku lečenja i drugim činjenicama koje se tiču zdravstvenog stanja
  • Da istopolni partner/ka ima pravo da učestvuje u donošenju odluka u pogledu izbora medicinskog tretmana za svog partnera/ku
  • Da istopolni partneri/ke mogu jedni druge posetiti u zatvoru
  • Da istopolni partner/ka ima pravo da preuzme telo svog/je partnera/ke i sahrani ga/je

Procenjuje se da oko 10 odsto pripadnika svake države, pa tako i Srbije pripada LGBT+ zajednici.

Svojim potpisom, doprinosiš borbi za jednaka prava svih građanki i građana Srbije.

Imajući u vidu pandemiju koja nas je sve pogodila i naterala nas da preispitamo stare načine delovanja, kao i da pronađemo nove, odlučili smo da ovogodišnji slogan Beograd Prajda i Nedelje Ponosa glasi “Solidarni i u 4 zida”. 

Ovakva situacija samo je ogolila temeljne probleme sa kojima se kako LGBT+ zajednica tako i druge marginalizovane zajednice, suočavaju, te je solidarnost ono što nam je svima potrebno, kako bismo uspešno prevazišli prepreke sa kojima se susrećemo. U ovakvim vremenima borba za naša prava ne sme da prestane, zbog toga smo odlučili da sve događaje iz Nedelje Ponosa održimo preko onlajn platformi, kako bismo sa jedne strane na najmanju meru sveli zdravstvene rizike, a sa druge strane, kako bismo omogućili svima koji iz zdravstvenih ili bilo kojih drugih razloga ne bi mogli uživo da prisustvuju događajima. 

Ovo je vreme da se držimo zajedno, iako moramo da budemo na distanci, vreme da budemo solidarni jedni sa drugima, pa makar to bilo i u 4 zida.