Organizacije

Društvo Ponosa – organizacija koja se bavi ljudskim pravima LGBT+ zajednice u Srbiji. Rad organizacije je fokusiran na povećanje vidljivosti zajednice koji će voditi smanjenju predrasuda i stereotipa, kao i povećanju prijavljenih slučajeva nasilja i diskriminacije. Ključne aktivnosti organizacije su “Nedelja ponosa” i “Beograd Prajd”, kao i druge aktivnosti koje vode povećanju kapaciteta zajednice. Parada Ponosa Beograd je članica Evropskog udruženja organizatora Prajda (EPOA) i Međunarodne asocijacije organizatora Prajda (InterPride).
www.prajd.rs
[email protected]
http://www.facebook.com/belgradepride
https://twitter.com/belgradepride
https://www.instagram.com/belgradepride/


Udruženje “Da se zna!” – bavi se evidentiranjem nasilja i diskriminacije nad LGBT+ osobama, kao i pružanjem pravne i psihološke podrške. Radni tim ove mlade organizacije posebno je fokusiran na rad sa zajednicom kroz volontersku grupu koja okuplja preko 25 mladih LGBT+ ljudi. Da se zna! sa njima redovno radi na edukaciji, podizanju kapaciteta, ali i organizaciji programa za zajednicu tokom čitave godine.
http://www.dasezna.lgbt/
[email protected]
https://www.facebook.com/dasezna.lgbt/
https://twitter.com/dasezna
https://www.instagram.com/dasezna.lgbt/


Geten – osnovan u Beogradu 2001. godine. Nastao je od udruženja “Arkadia – gej i lezbejski lobi” koje je osnovano 1990. godine. Geten je prva sveuključujuća organizacija koja, pored lezbejki i gej muškaraca, okuplja i biseksualne, trans osobe, kao i interseks, queer i heteroseksualne osobe, afirmišući njihova prava, potrebe, probleme, postojanje i kulturu. Posebno je prepoznat u regionu doprinos organizacije unapređenju prava i egzistencije trans, interseks i kvir osoba. Rad Getena obuhvata i istraživanja, edukaciju, javno zagovaranje, rad sa institucijama i medijima, rad na zakonodavnim promenama, prevođenje i objavljivanje različitih publikacija, kulturu i umetnost.
www.transserbia.org
[email protected]
https://www.facebook.com/GaytenLGBT
https://twitter.com/gaytenlgbt
http://transserbia.org/forum/


Civil Rights Defenders – nezavisna ekspertska organizacija koja se bavi zaštitom građanskih i političkih prava kao i zaštitom branitelja i braniteljki ljudskih prava širom sveta. “Naša vizija je miran i siguran svet gde su sloboda i pravda jednako dostupne svima. Naše rezultate ostvarujemo samostalno i u saradnji sa lokalnim braniteljima ljudskih prava. Verujemo da je potrebno jako civilno društvo koje prati rad vlasti kako bi se države razvijale u pozitivnom smeru i zbog toga se naš rad zasniva na saradnji sa lokalnim partnerima i njihovom osnaživanju”.
www.crd.org
[email protected]
https://www.instagram.com/crdefenders/
https://twitter.com/crdefenders


Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) – Inicijativa mladih od 2003. godine uporno i dosledno radi na promociji mira, saradnje, istine, pravde i odgovornosti, kao osnovnih vrednosti na kojima naše društvo treba da bude zasnovano. “Pružamo šansu i znanje mladim ljudima da se uključe u proces demokratizacije društva i jačanje vladavine prava kroz proces suočavanja sa prošlošću i uspostavljanje novih, progresivnih veza u post-konfliktnom regionu bivše Jugoslavije. Naša podrška Beograd Prajdu izraz je dubokog ubeđenja da se društvo mora temeljiti na poštovanju ljudskih prava i da su sloboda i jednakost ideali kojima težimo”.
http://www.yihr.rs/
[email protected]
https://www.instagram.com/inicijativa/
https://www.facebook.com/inicijativa.mladih
https://twitter.com/YIHRserbia


Grupa “Izađi” – nastala u Novom Sadu kao rezultat delovanja manje grupe aktivista još 2010. godine koji su krenuli sa prvim aktivnostima poput grupe samopodrške, kreativne radionice i radionice kuvanja. “Grupa” radi na: unapređenju, kako položaja tako i kvaliteta života LGBT+ osoba; smanjenju jaza između većinske i LGBT+ populacije; pružanju psihosocijalne podrške za mlade LGBT+ osobe i njihove roditelje; prevenciji i pružanju podrške u oblasti HIV/AIDS; promovisanju Prajda kao alata u borbi za postizanje poštovanja ljudskih prava LGBT+ osoba. “Grupa” od 2019, po prvi put, organizuje Novosadsku nedelju ponosa i Novosadski Prajd.
[email protected]
www.podrska.in.rs
www.facebook.com/grupaIZADJI/
www.instagram.com/grupaizadji/


Heartefact – od svog osnivanja 2009. godine se zalaže za stvaranje regionalnog kulturnog prostora koji se, u želji da izgradi tolerantniju i bolju budućnost, odgovorno odnosi prema prošlosti. U svom radu, posebnu pažnju usmerava na marginalizovane i diskriminisane društvene grupe. Kombinujući umetnost i aktivizam, Hartefakt jača kritičku svest i pokušava da, kroz različite umetničke forme, podigne svest društva o savremenim problemima LGBT+ zajednice. Pored toga, raznim programima u okviru tri segmenta (produkcija, fondacija i institut) Hartefakt nastoji da stvori nove generacije progresivnih umetnika/ica i aktivista/kinja.
http://www.heartefact.org/
[email protected]
www.facebook.com/HeartefactFund
www.twitter.com/heartefact_
www.instagram.com/heartefact_