Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta

 Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta

 

 

Dana 27.1.2020. obeležava se 75 godina od oslobođenja nacističkog koncentracionog logora Aušvic-Birkenau. Ovaj dan se obeležava i kao Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta. 

Svaki zarobljenik u logoru imao je broj, dok je slovo bila oznaka za nacionalnost. Svi zarobljenici svrstavani su u šest kategorija: politički zatvorenik, Jehovini svedoci, iseljenici, raseljeni, socijalisti, kriminalci i homoseksualci. Prema SS merilima, život Jevreja je vredeo najmanje, zbog čega su mučeni najgorim metodama, izgladnjivani, izloženi ekstremnom radu i hladnoćama dok ne bi bili ubijani u gasnim komorama. 

Čuveni paragraf 175 nemačkog krivičnog zakona tretirao je homoseksualne odnose između dva muškarca kao krivično delo. Zakon je postojao od 1871. do 1994. godine i više puta je menjan. Nacisti su ovaj paragraf dodatno pooštrili, sa prekršaja podigli na krivično delo homoseksualno ponašanje i podigli maksimalnu kaznu zatvora za homoseksualne odnose sa šest meseci na pet godina. Za “teže oblike” ovog krivičnog dela predviđali su zatvor i do 10 godina. 

Simbol koji su u nacističkim koncentracionim kampovima nosili homoseksualni i biseksualni muškarci, kao i transrodne žene bio je ružičasti trougao. Lezbejke, biseksualne žene i transrodni muškarci nisu bili sistematski odvođeni u pritvor, a oni koji jesu, označavani su crnim trouglom i klasifikovani kao “asocijalni”. Precizan broj onih kojima je bio dodeljen ružičasti trougao nije moguće znati, a autor knjige Ružičasti Trougao daje grubu procenu onih koji su od 1933. do 1944. bili osuđeni za homoseksualnost na između 50.000 i 63.000.