LGBTI prava su ljudska prava – Međunarodni dan ljudskih prava

 LGBTI  prava su ljudska prava – Međunarodni dan ljudskih prava

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 10. decembar  za Dan ljudskih prava  1950. godine kako bi skrenula pažnju „naroda sveta“ na dve godine ranije potpisnu Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, kao prvi sveobuhvatni instrument zaštite ljudskih prava. Deklaracija  po prvi put u istoriji čovečanstava proklamuje zajedničke standarde ljudskih prava koje treba da postignu svi narodi i sve nacije sveta,  „Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima“ određuje prvi član deklaracije. Nije bila pravno obavezujuća već više deo međunarodnog običajnog prava sve do Međunarodne konferencije UN o ljudskim pravima 1968. godine kada je odlučeno da deklaracija predstavlja obavezu za sve članice međunarodne zajednice. Predstavlja osnov za sve dalje donete pravno obavezujuće sporazume UN o ljudskim pravima pre svih za dva značajna međunarodna Pakta o građanskim i političkim pravima i  o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.

 

Prema istraživanju Beogradskog centra za ljudska prava objavljenog 9. decembra 2019. godine, na pitanje “Da li se po vašem mišljenju pripadnicima LGBTI zajednice u našoj zemlji krše ljudska prava” 55% ispitnih reklo je NE, 23% DA, a 22% Ne zna. S druge strane, na pitanje “Da li u Srbiji postoji diskriminacija gej osoba” , 44% ispitanih reklo je DA, 39% NE, a 17% Ne zna.

 

I ove 2019. godine LGBTI zajednica u Srbiji dočekuje Međunarodni dan ljudskih prava bez dva važna zakona koja se tiču ostvarivanja osnovnih ljudskih prava – Zakona o registrovanim istopolnim partnerstvima i Zakona o rodnom identitetu. 

 

Srećan nam Međunarodni dan ljudskih prava!

 

Beograd Prajd [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]