LGBT+ alfabet

 LGBT+ alfabet

LGBT word cloud on a white background.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Dobro je poznato da broj slova koji se krije iza onog ’’plus’’ znaka u LGBT akronimu iz godine u godinu raste – i nije mali broj slučajeva u kojima se taj rast doživljava sa negativnom konotacijom: ’’Šta će još da izmisle?’’, ’’Samo nešto dodaju’’ neki su od komentara koji se mogu svakodnevno čuti. Ali, ono što je ljudima nedovoljno poznato jeste značaj svakog od ovih slova – kada neko konačno sazna da ono sa čime se identifikuje postoji u akronimu i da postoji još ljudi koji se isto tako identifikuje – to izaziva ogroman osećaj olakšanja i (samo)spoznaje. Zato će u ovom tekstu biti objašnjeno svako slovo, podgrupe i njihov značaj u ’’plus’’ akronimu – LGBTTQQIAAP (plus).

Lezbejka i Gej – Dva osnovna pojma – odnose se na osobe koje osećaju emotivnu i/ili seksualnu privlačnost prema osobama istog pola. Termin homoseksualac vezan je za klinička istraživanja, te se u svakodnevnog govoru, kao i u medijskom izveštavanju, smatra zastarelim i donekle pežorativnim. Reč Gej – Gay, pre nego što je dobila ovu svrhu, u engleskom jeziku koristila se kao pridev za osobe koje su srećne, bezbrižne, vesele. Gej se prvenstveno odnosi na muškarce, ali ponekad se koristi i kao zajednički termin za osobe koje su istopolno orijentisane. Međutim, kako su problemi ove dve grupe počela da se izdvajaju, odlučeno je da se gej koristi za muškarce, a lezbejka za žene, kao dve posebne manjinske grupe.

 Termin lezbejka potiče iz Antičke Grčke – pesnikinja Sapfo, poreklom sa grčkog ostrva Lezbos, otvoreno je pisala o svojoj naklonosti prema ženama, odnosima sa njima i njihovoj lepoti.

Biseksualan/na – prva defincija kaže da se ova orijentacija odnosi na osobe koje osećaju emotivnu i/ili seksualnu privlačnost i prema muškom i prema ženskom polu. Za biseksualnost su vezane mnoge stigme – da označava prelaznu fazu strejt – gej, da niko ne može biti biseksualno orijentisan, ili da se ova etiketa koristi kako bi osobe sakrile svoju promiskuitetnost – sve ovo predstavlja problematiku takozvanog ’’bi brisanja’’.

Postoje kritike da ovaj termin sa prefiksom ’’bi’’ briše druge rodne identitete i da je vezan samo za dva pola, te da nije inkluzivan, te su rađene i redefinicije incijelnog pojma, a više o ovoj temi možete pročitati u tekstu: http://parada.rs/2019/07/09/problemi-sa-terminologijom-da-li-je-biseksualnost-transfobicna/

Panseksualan/na – Osoba koju privlače osobe svih rodnih identiteta, ili neko koga privlače kvaliteti osobe, nevezano za njene rodne identitete. Prefiks ’’pan’’ na latinskom znači ’’sve’’ i, po mišljenjima nekih, time briše rodnu binarnost koju neki smatraju problematičnom kod biseksualnosti.

Aseksualan/na – Osoba koja oseća veoma malo ili ni malo seksualne privlačnosti prema nekoj drugoj osobi. Ovaj termin razlikuje se od aromantičnosti, koja predstavlja odsustvo emotivne (romantične) privlačnosti. Osobe koje su aseksualne nisu nužno i aromantične, i obruto. 

Aseksualnost predstavlja čitav spektar, poznat kao sivi spektar ili siva zona – od potpunog odsustva seksualne privlačnosti do kompletnog seksualnog identiteta.

Demiseksualan/na  – Neko ko može osetiti seksualnu privlačnost prema drugoj osobi samo ukoliko sa tom istom osobom uspostavi jaku emotivnu povezanost.

Cisrodan/na (Cis)  – Osoba čiji se rodni identitet (unutrašnji osećaj roda sa kojim se rađamo, a koji je zasnovan na socijalnom konstruktu rodnih normi) poklapa sa polom pripisanim na rođenju (zasnovanim na fizičkim karakteristikama).

Trans – Najširi i najkorektniji termin koji pokriva sve ne-cisrodne identitete.

Transrodan/na – Termin širokog spektra koji označava osobe čiji se rodni identitet ili izražavanje ne poklapa sa polom pripisanim na rođenju – stanje koje se naziva rodna disforija.

Transseksualan/na – Termin koji mnogi smatraju zastarelim i uvredljivim, a koji se odnosi na osobe kojima se rodni identitet ne poklapa sa polom pripisanim na rođenju, a koje su se opredelile za tranziciju, uključujuću hormonsku terapiju i hirurške zahvate. Ovaj termin isključuje deo trans zajednice koji ne želi da se podvrgne nekoj od navedenih medicinskih procedura.

Rodno nekonformišuć/a (Gender nonconforming) – Osoba koja svoj rod izražava van granica isključivo muževnog ili ženstvenog. Nisu sve rodno nekonformišuće osobe i nužno transrodne.

Kvir (queer) – Termin koji se odnosi na osobe koje svoju seksaulnu orijentaciju i/ili rodni identitet ne žele da etiketiraju na poseban način, ali se ne osećaju da spadaju u binarni društveni konstrukt seksualnosti i rodnog identiteta.

Questioning – Osobe čija seksualnost i/ili rodni identitet i dalje fluktuiraju i koje ne žele da je etiketiraju na poseban način.

Nebinaran/na, (non-binary, genderqueer) – Osoba koja se ne identifikuje ni kao muško ni kao žensko, već svoj rodni identitet doživljava van tradicionalnog, binarnog konstrukta roda.

Rodno fluidan/na – Osobe čije rodno izražavanje fluktuira – nekada se izražavaju muževnije, nekada ženstvenije, a nekada kao rodno neutralne.

Interseks –  interseks osobe su rođene sa fizičkim ili biološkim polnim karakteristikama (poput polne anatomije, reproduktivnih organa, hormonskih obrazaca i/ili hromozomskih obrazaca) koji se ne poklapaju sa tipičnim definicijama muškog, odnosno ženskog tela.

Znak + ne predstavlja samo matematički simbol, već, kao znak koji će uvek stajati na kraju LGBT+ akronima, ostavlja prostor za sve nivoe spektra roda i seksualnosti.

Autor: Filip Vulović

Student Fakultet organizacionih nauka, aktivista, part-time koordinator Prajd Info Centra, jin Jovanovom jangu. Aktivizmom je počeo da se bavi kao volonter udruženja ’’Da se zna!’’, gde je kasnije izglasan za koordinatora volonterske grupe. Takođe je aktivista Inicijative mladih za ljudska prava, a interesuju ga i tranziciona pravda i poboljšanje odnosa među mladima iz zaraćenih država Zapadnog Balkana.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]