Kvir studije

 Kvir studije

 

 

Od 6. marta na Filozofskom fakultetu u Beogradu, u učionici 308 na trećem spratu do 22. maja 2020. godine, svakog petka od 18.15h, održavaće se predavanja i diskusije u oblasti kvir teorije.

Bavićemo se seksualnoću koja odstupa od normativa, raznovrsnim rodnim ulogama i izrazima, transpolnim osobama i interseks stanjima, feminizmom, psihoanalizom, religijom i drugim kvir temeama.

P R O G R A M :

UVOD U KVIR TEORIJU

1. Jelisaveta Blagojević “Kvir teorija i poststrukturalizam: Džudit Batler i performativnost roda”
2. Ivan Milenković “Mišel Fuko: genealogija kao dekonstrukcija prirodnosti”
3. Asja Lazarević “Ženski maskulinitet: Pretnja ili omaž muškom maskulinitetu – O limitima denaturalizacije roda”
4. Slobodan Marković “Istorija evroameričke muškosti između unisonosti i postmoderne polimorfnosti”
5. Nađa Bobičić “Feminizam, kvir i ljevica: savezništva”
6. Andrej Cvetić “Digitalna pornografija i NoFap Movement ili zbog čega se odričemo seksa?”

ISTOPOLNOST U PSIHOANALIZI

7. Dušan Maljković “Homoseksualnost, Eros i Tanatos: jedno čitanje predavanja ‘Čovečji seksualni život’ Sigmunda Frojda (1915)”
8. Nina Krajnik “Homo-analizanti: homoseksualnost u psihoanalizi od Frojda do Lakana”
KVIR I RELIGIJA
9. Miloš Jovanović “Moralistička osuda homoseksualnosti u pravoslavlju”
10. Stefan Šparavalo “Neheteroseksualnost i necisrodnost u jevrejskim svetim knjigama”

S DRUGE STRANE DVOPOLNOSTI

11. Predrag Šarčević “Klinička kultura i ’sistem pola/roda’; Društvena istorija medicinskih interpretacija interseks stanja”
12. Nada Sekulić “Treći pol u prehispanskim kulturama Amerike”

 

Izlaganja su otvorena za javnost. Molimo vas da ušešće prijavite na mail [email protected] kako biste dobili detaljne najave predavanja, kao i informacije o izlagačima i izlagačicama.

Prolećni semestar kvir studija organizuje Da Se Zna! (www.dasezna.lgbt). Program podržava Regionalna kancelarija Fondacije “Hajnirh Bel” u Beogradu.