KVIR I HOLOKAUST

 KVIR I HOLOKAUST

Na današnji dan pre 76 godina Crvena armija oslobodila je zatvorenike najvećeg nacističkog koncentracionog logora – Aušvica, zbog čega se 27. januara obeležava Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta.


Svaki zarobljenik u nacističkim logorima bio je svrstan u kategoriju i obeležen određenim žigosanim brojevima, slovima i simbolima koji su nacistima služili da rapoznaju zatvorenike. Evropski Jevreji, glavne žrtve holokausta, bili su najstrašnije proganjani, izlagani jezivim uslovima u logorima, te ubijani u gasnim komorama. 


Osim Jevreja, žrtve holokausta bili su i politički zatvorenici, socijalisti, Jehovini svedoci, narodi poput Roma i Slovena, kriminalci, kao i homoseksualci. 


Još u 19. veku u Nemačkoj je već postojala LGBT scena, a Berlin je imao gej i lezbejske barove. Međutim, dolaskom nacističkog režima na vlast LGBT osobe su označene kao devijantne. Homoseksualnost se nije uklapala u nacističku ideologiju  jer se gejevi i lezbejke ne reprodukuju pa nisu učestvovali u uvećanju nemačke “više rase”. Na osnovu toga gej i biseksualni muškarci, kao i trans žene bili su odvođeni u logore i obeležavani ružičastim trouglom. Lezbejke, biseksualne žene i trans muškarci nisu bili sistematski proganjani, ali kada jesu, bili su obeležavani crnim trouglom koji je označavao “asocijalnost”. 


Ovi simboli, a pogotovo ružičasti trougao, služili su kao žig srama i imali za cilj da javno ponižavaju one koji su ih nosili, označavajući ih kao devijantne i time validirajući svaku vrstu zlostavljanja, čak i od strane drugih zatvorenika.


Čuveni paragraf 175 nemačkog krivičnog zakonika tretirao je homoseksualne odnose između dva muškarca kao krivično delo, a opstao je čak i posle pada nacističkog režima, sve do 1994. godine. Čak i posle pada nacističkog režima, mnogi gej muškarci i trans žene vraćani su u zatvore na osnovu dokaza koje je prema njima imala nacistička vlast. LGBT+ žrtve holokausta bile su do nedavno prilično ignorisane i zaboravljene. Zvanično izvinjenje LGBT+ zajednici za progone tokom Drugog svetskog rata stiglo je tek 2002. godine.


O LGBT+ žrtvama nacističkog režima pričamo u nedelju 31. januara u 18h sa Stefanom Šparavalom.