Dve priče

 Dve priče

Obeležili smo Međunarodni dan vidljivosti trans osoba. Ovaj dan proslavlja se svake godine 31. marta i predstavlja dan koji ima za cilj, pored podizanje vidljivost, proslavu života i rada trans osoba, ali i stavljanje akcenta na probleme sa kojima se trans zajednica suočava.

Beograd Prajd pokrenuo je kampanju pod nazivom ’’Da li me vidiš?’’ sa ciljem da ukaže generalnoj masi manjak vidljivosti trans zajednice, kao i manjak vidljivosti njihovih problema sa kojima se svakodnevno suočavaju, te i ove godine podsećamo na neke od najvažnijih problema sa kojima se trans zajednica suočava:

 • Nepostojanje Zakona o rodnom identitetu koji bi znatno olakšao život trans ljudi
 • Patologizaciju transrodnosti u zdravstvenom sistemu što je protivno odluci SZO
 • Obavezna hormonska terapija zarad promene oznake pola u dokumentima
 • Česte nestačice hormona
 • Nepostojanje medicinske nege za trans osobe van Beograda i izuzetno mali broj zdravstvenih radnika specijalizovanih za rad sa trans osobama
 • Odbacivanje od strane okoline
 • Diskriminacija u svakodnevnom životu 
 • Adekvatan tretman trans migranata i migrantkinja

Trans osobe postoje, one su deo našeg društva i zaslužuju pravo da bezbedno žive, rade i dobijaju zdravstveni negu kao i svi naši građani_ke.

Zato od nadležnih institucija zahtevamo:

 • Usvajanje Zakona o rodnom identitetu i pravima interseks osoba 
 • Usklađivanje zdravstvenog sistema u Srbiji odlukama Svetske zdravstvene organizacije
 • Uvođenje prava na samoidentifikaciju bez obavezne hormonske terapije (trenutno se od trans osoba u Srbiji za promenu dokumenata zahteva godinu dana hormonske terapije, što je u suprotnosti sa članom 8. Evropske konvencije o ljudskim pravima)

Na kraju, tražimo od svih medija, organizacija i pojedinaca i pojedinki koji to čine da prestanu sa širenjem predrasuda, dezinformacija i pseudonaučnih teorija o transrodnosti, sa izazivanjem moralne panike, jer se takvo delovanje direktno održava na bezbednost i dostojanstven život trans ljudi. To posebno očekujemo od onih pokreta i pojedinaca koji sebe deklarišu kao progresivne, leve i feminističke jer ničije oslobođenje ne može doći na štetu tuđeg. Trans prava su ljudska prava!