Zamenika ministra obrazovanja je uporedio istopolni brak sa opštenjem sa životinjama

 Zamenika ministra obrazovanja je uporedio istopolni brak sa opštenjem sa životinjama

Tomasz Rzymkowski, od 2019 član vladajuće poljske stranke, partije Prava i Pravde, započeo je svoju političku karijeru kao član krajnjeg desničarskog, ultra-nacionalističkog Nacionalnog pokreta. Nacionalni pokret je politčka partija koja javno zagovara ksenofobična, antisemitska i anti-LGBT+ uverenja.


Rzymkowski lično je u junu prošle godine na Twitter-u povodom predsedničkih izbora podelio crtež u kojem se homoseksualnost poredi sa opštenjem sa žvotinjama rekavši:
“28. juna ne biramo samo predsednika republike Poljske, takođe pravimo civilizacijski izbor. 
Hoćemo li izabrati Poljsku gde je brak zajednica muškarca i žene, ili Poljsku gde je “brak” između dva muškarca ili muškarca i koze?”


Rzymkowski je takođe izjavljivao da je homoseksualnost štetna, kako moralno, tako i društveno, nazivao je grehom i ponašanjem štetnim po društvo.


Unapređenje Rzymkowskog će imati ogroman uticaj na obrazovni sistem u Poljkoj čime on predstavlja veliku opasnost po, kako edukaciju o LGBT+  temama u školama, tako i po same LGBT+ učenike, a uzveši u obzir njegova druga uverenja i stavove koje je javno delio, njegovo unapređenje biće veoma štetno i po Jevreje, strance, žene i, uopšte, ideju slobode i ravnopravnosti u Poljskoj.

congrats on pressing f12