2021

23. mart – Završen društveni dijalog o Nacrtu zakona o istopolnim zajednicama koje je pokrenulo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Društveni dijalog održan je uz učešće 61 institucije i organizacije, a komentare sa primedbama i sugestijama dostavilo je ukupno 13 podnosilaca – 4 institucije, 4 organizacije, uključujući i grupe organizacija koje su podnele zajedničke komentare, jedna politička stranka i četvoro građana.

 

1. maj – Predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, izjavio je da trenutni Ustav “upućuje na Porodični zakon koji brak definiše kao zakonom uređenu zajednicu muškarca i žene” , zbog čega, prema rečima predsednika, ne postoji mogućnost da on potpiše zakon o istopolnim zajednicama. Nakon ove izjave, dalji rad na zakonu naizgled je zaustavljen, uz obrazloženje da je potrebno da se zakon uskladi sa ekspertskim mišljenjem Saveta Evrope.


21. avgust – Na svečanosti zatvaranja World Pride-a u Kopenhagenu, predstavnicima Beograd Prajda zvanično je predata titula domaćina Euro Pride-a. Euro Pride održaće se prvi put na teritoriji Jugoistočne Evrope 2022. u Beogradu od 12. do 18. septembra.

18. septembar – Održan je još jedan uspešan Beograd Prajd pod sloganom ‘’Ljubav je zakon’’, što je ujedno bio i jedan od slogana kampanje za potpisivanje peticije za usvajanje zakona o istopolnim zajednicama, koju je potpisalo preko 13.000 građana i građanki. Tokom Nedelje Ponosa održano je oko 40 događaja kulturnog, umetničkog i edukativnog karaktera, a Prajd je podržalo najviše kompanija do sada, uključujući i neke velike međunarodne. Kuma Prajda, Nataša Bekvalac, izjavila je da nije prihvatila ovu titulu samo kako bi podržala LGBTI+ zajednicu, već da je i ona, kao saveznica, njen deo. Nakon što je više od tri hiljade ljudi učestvovalo u Prajd maršu, uz slanje jasnih parola i poruka za poboljšanje položaja LGBTI+ zajednice u Srbiji, u parku Manjež je održan koncert uz nastupe poznatih domaćih pop i rep pevačica, didžejeva i dreg kraljica.

21. novembar – Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog izjavila je da je njeno ministarstvo uskladilo postojeći Nacrt zakona o istopolnim zajednicama sa ekspertskim mišljenjem Saveta Evrope, koje je stiglo još u junu 2021. godine. Ovime je završen i poslednji proceduralni korak pre nego što se Zakon pošalje na razmatranje u Vladu, koja bi potom trebalo da ga pošalje u Skupštinu pred narodne poslanike na razmatranje, odnosno usvajanje ili odbacivanje.

10. decembar – Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, Beograd Prajd je poslao pisma svim ministarstvima Republike Srbije kako bi ih podsetio da su i LGBTI+ osobe ravnopravni građani i građanke Srbije i da Vlada Srbije zbog toga ima dužnost da radi na unapređenju položaja LGBTI+ zajednice, kao jedne od manjinskih grupa u ovoj zemlji, prvenstveno kada je u pitanju pravno regulisanje istopolnih zajednica. Unapređivanje stanja ljudskih prava svih građana i građanki mora da bude jedan od fokusa Vlade Srbije, a težnja ka ravnopravnosti je osnova svakog demokratskog društva.