2014

 2014

(FOTO:Vesna Lalić)

 

28. septembra 2014. godine u Beogradu održan je prvi Beograd Prajd koji je protekao bez incidenata i nije bio praćen organizovanim nasiljem. Parada Ponosa održana je pod sloganom “Ponos za sve”. Usvojen Zakon o elektronskim medijima koji pominje i seksualnu orijentaciju kao jedan od osnova za zabranu diskriminacije, mržnje i nasilja u programskim sadržajima pružaoca medijskih usluga. Istovremeno je usvojen i novi Zakon o javnom informisanju i medijima koji u dva člana pominje seksualno opredeljenje kao osnov za zabranu govora mržnje i distribuciju medijskih informacija koje se tumače kao akt nasilja i izazivaju neposredne ozbiljne i nepopravljive posledice. Donesen Zakon o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera koji predviđa da građanin/ka pod ovim merama i sankcijama ne sme biti stavljen/a u neravnopravan položaj, između ostalog, zbog svoje seksualne orijentacije.