2008

Usvojen Zakon o zaštiti podataka o ličnosti u kome se predviđa da su naročito osetljivi podaci oni koje se odnose, između ostalog, i na seksualni život i da se mogu prikupljati samo na osnovu slobodno datog pristanka.