2007

Zavod za transfuziju pristao da promeni naziv dela baze podataka koji je do tada postojao kao “0041 – Visoko rizično seksualno ponašanje: homo, biseks, promiskuitetni”.