2006

Zakon o visokom obrazovanju u kome se garantuje pravo na visoko obrazovanje svima, uključujući i građane drugačije seksualne orijentacije donesen je u Skupštini Srbije.