2004

Okupila se grupa aktivista sa namerom da organizuje Prajd 2004. godine. Pripreme su trajale nekoliko meseci, a nakon eskalacije nasilja na Kosovu i paljenja džamija u Beogradu i Nišu, marta 2004. godine, odustalo se od daljih priprema.